ข้อมูล อบรมลูกเสือ กกต.

5 08 2010

ยินดีต้อนรับทุกท่าน  หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2553 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://forums.212cafe.com/kruchanol/board-11/list.html

ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

Advertisement
ยินดีต้อนรับทุกท่าน

1 04 2010

ยินดีต้อนรับทุกท่าน  เข้าสู่สังคมการศึกษาออนไลน์ของครูชานล นนทกุลพงศ์ แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย    ข้าพเจ้าหวังว่าช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับครูและนักเรียนที่สนใจ หากมีข้อแนะนำอย่างใดกรุณาเขียนข้อเสนอแนะลงในกระทู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสื่อสังคมให้มีคุณภาพต่อไป

ข่าวห้องเรียน

31 03 2010

ให้นักเรียนทุกคนสมัครสมาชิกฟอรั่มของครูชานลที่ http://forums.212cafe.com/kruchanol/ แล้วตอบกระทู้ เรื่อง ทักทายก่อนเข้าสู่บทเรียน ตามห้องเรียนของตนเอง โดยเขียนตอบกระทู้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น เกรดวิชาคอมพิวเตอร์ปีที่ผ่านมา และเกรดวิชาคอมพิวเตอร์ที่อยากได้ในเทรมนี้ พร้อมเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว โดยใส่ประประวัติและรูปภาพลงในกระทู้ด้วย ส่ง ภายใน วันที่ 20 ก.ค. 2553 คะแนนเต็ม 5 คะแนน